Home
 

O udruženju

Udruženje za zaštitu životinja “Topla šapa” Velika Kladuša je neprofitna nevladina organizacija osnovana radi zaštite i dobrobiti životinja u pogledu držanja, smještaja i ishrane, zaštite od mučenja, zaštite životinja u vrijeme ubijanja ili klanja, stresa tokom transporta, zaštite divljih životinja, te pravilnog odnosa prema napuštenim životinjama, kućnim ljubimcima, farmskim i laboratorijskim životinjama. Dakle, radi svih životinja, od pasa do krava, konja, ovaca itd.

Ciljevi Udruženja za zaštitu životinja su:
1. Ukidanje svih oblika zlostavljanja i mučenja životinja od strane ljudi sa potpunim uvažavanjem njihovih prava, te samilostan i održiv način življenja životinja u zajednici sa ljudima, na opće dobro,
2. Razbijanje i eliminiranje predrasuda kod ljudi o štetnosti, opasnostima po ljudsko zdravlje i beskorisnosti napuštenih i ostavljenih životinja,
3. Promjena uvriježenog mišljenja određenog dijela ljudske populacije o postojanju konstantne opasnosti po tjelesni integritet ljudi od strane životinja,
4. Promoviranje prava životinja na život,
5. Promoviranje nenasilja nad životinjama, osobito u odnosu na malodobne osobe,
6. Zaštita napuštenih životinja putem obezbjeđenja njihovog sigurnog smještaja u skloništa, utočišta ili na druga mjesta gdje će im se pružiti adekvatna pomoć i zaštita,
7. Zaštita životinja koje ljudi trenutno uzgajaju, iskorištavaju ili drže u svom vlasništvu (farmske životinje)
8. Zaštita svih životinja od pojedinačnih slučajeva okrutnog ponašanja ljudi prema istima,
9. Zaštita životinja u divljini,
10. Zaštita prirode i okoliša, te očuvanje staništa životinja u smislu njihovog održivog i sigurnog življenja i opstanka,
11. Zaštita ugroženih ili zaštićenih vrsta u njihovim prirodnim staništima, kao i zaštita prilikom trgovine i iskorištavanja egzotičnih, ugroženih ili zaštićenih životinjskih vrsta.

Udruženje za zaštitu životinja “Topla šapa” Velika Kladuša postalo je pravno lice Rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave USK, broj: 07-05-6149-UP-1/2011 od 04.07.2011. godine, upisano u Registar udruženja USK, knjiga V, por reg. brojem 216.

Udruženje za zaštitu životinja „Topla šapa“ Velika Kladuša postoji od 7. maja 2011. godine. Osnivači „Tople šape“ su:

–          gospodin Hajrudin Muhamedagić, koji je i predsjednik Udruženja

–          gospođa Mevlija Trgić, potpredsjednica Udruženja, i

–          Ilhana Škrgić, potpredsjednica Skupštine.

Aktivni članovi Upravnog odbora Udruženja su:

Hajrudin Muhamedagić, dipl. upr. pravnik
Mevlija Trgić, nastavnica bosanskog jezika
Nisveta Đedović, dr.med.vet.
Mirsad Talić, pravnik
Ilhana Škrgić, mr.sc.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top