Home
 

Mart, 2015

Štraparijada – Mučenje konja u Bihaću!

Da se zakoni u Bosni i Hercegovini ne poštuju, a pogotovo ne Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja donesen 2009. godine, pokazuju ne samo općine koje još nisu izgradile azile za napuštene životinje (koji su trebali biti izgrađeni do aprila 2010. godine), već i primjeri javnih mučenja životinja. Najnoviji događaj je tzv. “Štraparijada” u Izačiću …Continue reading

Top